Υπηρεσίες Γυναικολογίας

Πολυκυστικές Ωοθήκες

Πρόπτωση Μήτρας

Αφαίρεση κύστεων ωοθήκης

Ανάρτηση της μήτρας

Ολική ή υφολική υστερεκτομή, με ή χωρίς τα εξαρτήματα

Κυστεοκήλη

Πολύποδες Ενδομητρίου

Ενδοσκοπικές εξετάσεις

LASER Εφαρμογές

Λεμφαδενικός καθαρισμός πυέλου σε  ογκολογικά γυναικολογικά  περιστατικά