Εγκυμοσύνη-Μαιευτική

Φυσιολογικός Τοκετός- Ανώδυνος Τοκετός

Προηγηθείσες Καισαρικές Τομές- Κυήσεις με Υποκείμενα Νοσήματα(Σακχαρώδης Διαβήτης κ.α)

Ανεπάρκεια τραχήλου – Περίδεση

Φυσιολογικός Τοκετός- Ανώδυνος Τοκετός

Προηγηθείσες Καισαρικές Τομές- Κυήσεις με Υποκείμενα Νοσήματα(Σακχαρώδης Διαβήτης κ.α)

Ανεπάρκεια τραχήλου – Περίδεση